Resulty er en plattform for OKR som bare funker.
Intet mer, intet mindre.

Illsutasjon av Resulty